Aan deze website wordt nog gewerkt. De informatie is daarom beperkt. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

FlexusJeugdplein versterkt

FlexusJeugdplein ondersteunt gezinnen die vragen hebben over of problemen ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen in Rotterdam en omliggende gemeenten. Dat kunnen eenvoudige vragen zijn maar ook zeer complexe problemen.
We streven ernaar dat gezinnen en jongeren zo snel mogelijk weer zelfstandig hun leven kunnen leiden en meedoen in de samenleving, eventueel met steun van familie, buren of vrijwilligers.