Jongeren/ouders

Iedereen maakt wel eens een periode mee waarin het even niet lekker loopt; dat het niet goed gaat thuis of op school, of dat je gewoonweg niet lekker in je vel zit. Gelukkig komt het meestal goed en worden problemen zelf, of samen met familie of vrienden, opgelost. Als kinderen en hun ouders er samen niet uitkomen, kan FlexusJeugdplein helpen.

Op deze pagina kun je lezen wat we voor je (gezin) kunnen doen, hoe je met ons in contact komt en hoe het werkt als je hulp van ons krijgt.

Help ff is een chat voor jongeren en ouders in Rotterdam-Rijnmond en Dordrecht. Je kunt met Help ff contact opnemen als je je bijvoorbeeld zorgen maakt over schulden, er thuis vaak ruzie is, of als je (kind) wordt gepest op school. Ook ouders die zich zorgen maken over hun kind of het gevoel hebben de opvoeding (even) niet aan te kunnen, kunnen hierover veilig en vertrouwelijk chatten met een professional. Klik voor meer informatie of om te chatten op de knop: 

HelpFF

Om ouders en kinderen te ondersteunen bij de opvoeding of ontwikkeling biedt FlexusJeugdplein diverse trainingen. Zo kunnen we kinderen en jongeren bijvoorbeeld helpen met faalangst, het omgaan met de scheiding van hun ouders of het omgaan met anderen. Ouders kunnen we advies geven over opvoeden, passend bij de situatie en leeftijdsfase van hun kind(eren): van baby t/m puber.  

Trainingen Dordrecht e.o. - Trainingen Lansingerland

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden in jouw woonplaats contact op met de gemeente of school. 

Soms zijn de problemen ingewikkelder en is een goed gesprek of een training niet voldoende. De schoolmaatschappelijk werker, het Centrum voor Jeugd en Gezin of het wijkteam kunnen je dan verder helpen. Als het nodig is, brengen ze je in contact met FlexusJeugdplein. Ook anderen, zoals het Jongerenloket, de politie of Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, kunnen naar ons doorverwijzen. Nadat we de aanmelding hebben ontvangen, neemt een medewerker van FlexusJeugdplein contact met je op. Bekijk het hulpaanbod van FlexusJeugdplein
We willen je (gezin) zo goed mogelijk helpen. Jouw vragen en behoeften vormen ons uitgangspunt. Het belangrijkste is dat het goed met je gaat en je je talenten en vaardigheden kunt ontwikkelen. Wij helpen daarbij, maar je hebt hierin zelf ook een belangrijke rol.

Wat je van ons mag verwachten, wat je rechten en plichten zijn en hoe je je mening kunt geven, lees je in onze werkwijze