Opdrachtgevers

FlexusJeugdplein helpt problemen oplossen daar waar ze spelen: bij de mensen thuis, op school en in de wijk. Zo kunnen we signalen vroegtijdig oppakken en voorkomen dat problemen escaleren.

Om adequaat in te spelen op de zorgvraag van opdrachtgevers en burgers biedt FlexusJeugdplein een breed scala aan diensten. Onze focus ligt op ambulante hulp in de vorm van:

Ter ondersteuning van, en aanvullend op, de ambulante hulpverlening bieden we:

  • kortdurende opvang in uitwijkhuizen
  • (crisis)pleegzorg  

Klik op een plaatsnaam voor het huidige hulpaanbod in de betreffende gemeente. 

Een beknopt overzicht van onze activiteiten vindt u in ons Jaarbericht 2015.  
FlexusJeugdplein heeft jarenlange ervaring in het bieden van jeugd- en opvoedhulp. We begrijpen daarom als geen ander hoe belangrijk het leveren van passende zorg is. We werken met geregistreerde professionals en maken gebruik van beproefde programma's en methoden. We deinzen daarbij niet terug voor verandering, integendeel: om de hulp te optimaliseren, ontwikkelen en implementeren we regelmatig innovatieve werkwijzes en werken we samen in pilots. 

We gaan graag met u in gesprek om mee te denken over hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw zorgtaken.
Meer informatie en contactgegevens