Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen echter geen rechten worden ontleend. FlexusJeugdplein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Namen en foto’s van cliënten op deze website zijn i.v.m. met de privacy gefingeerd, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de gegevens en de veiligheid van betrokkene en zijn/haar omgeving hierdoor niet in het geding is.

De informatie en documenten op deze website mogen voor privégebruik worden gekopieerd of opgeslagen in een gegevensbestand. Het openbaar maken of verspreiden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van FlexusJeugdplein.