Overzicht hulpvormen

Als een goed gesprek of advies niet voldoende is om problemen op te lossen, kan FlexusJeugdplein meer ondersteuning bieden. We kijken met elkaar wat nodig is en het beste bij de vraag past. Soms zetten we een combinatie van hulpvormen in. 

Klik op de hulpvorm voor meer informatie.

Schoolmaatschappelijk werk

Leerlingen en ouders kunnen bij een schoolmaatschappelijk werker terecht voor steun en advies. Het kan bijvoorbeeld gaan over het terugbrengen van ervaren werkdruk of het verminderen van schoolverzuim, maar bijvoorbeeld ook over problemen thuis, gepest worden of verliefdheid. Doel is dat het goed gaat met de leerling, hij/zij met plezier naar school gaat en goede resultaten behaalt. Als meer of andere hulp nodig is, kan de schoolmaatschappelijk werker helpen bij het nemen van vervolgstappen.

Meer informatie en contact
FlexusJeugdplein biedt schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en op de roc's. De school informeert leerlingen en hun ouders over hoe en wanneer de schoolmaatschappelijk werker bereikbaar is. Het is ook mogelijk om via Help ff te chatten met een schoolmaatschappelijk werker van FlexusJeugdplein.

Ouderschapsbemiddeling na scheiding

Ouderschapsbemiddeling helpt ouders die gaan scheiden, of reeds gescheiden zijn, het ouderschap goed te regelen. Onze MfN geregistreerde bemiddelaars helpen ouders om afspraken te maken over de verzorging en opvoeding van de kinderen en kunnen indien gewenst ook helpen een omgangsregeling op te stellen. De belangen van de kinderen staan bij de bemiddeling altijd voorop. 

De bemiddeling bestaat uit minimaal één en maximaal vijf gesprekken van anderhalf uur. Beide ouders moeten hierbij aanwezig zijn.  

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie of aanmelden kunnen ouders contact opnemen met de bemiddelaars. Zij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 010 26 61 755. Ouders kunnen indien gewenst een gratis telefonisch consult krijgen. Ook de bemiddeling is voor ouders die in ons werkgebied wonen meestal gratis. Bekijk de brochure Ouderschapsbemiddeling voor meer informatie. 

Jeugd -en gezinscoaching

Jeugd- en gezinscoaches ondersteunen kinderen, jongeren en ouders met vragen of problemen op het gebied van opvoeden, ontwikkeling, gedrag, sociaal functioneren, financiën, wonen en/of werken. De hulp is gericht op het aanpakken van eventuele stressfactoren en het versterken van vaardigheden. De ondersteuning van de coach kan variëren van één, of enkele, gesprekken tot zeer intensieve begeleiding. Kijk hier voor meer informatie over onze werkwijze. 

Contact en aanmelden
Vrijwel al onze jeugd- en gezinscoaches werken vanuit een lokaal team (wijkteam of sociaal team). In sommige gemeenten kunnen jongeren en ouders zelf contact opnemen met het team, in andere gemeenten is een verwijzing nodig. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente of neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin in de buurt. 

Jongerencoaching

Jongeren die thuis problemen hebben, spijbelen, werkloos zijn, problemen hebben met middelengebruik, overlast geven in de wijk en/of in aanraking zijn gekomen met de politie, kunnen in aanmerking komen voor Pak je Kans. De hulp is gericht op het versterken van de (sociale) vaardigheden, het vinden van een nuttige dagbesteding en het voorkomen van crimineel gedrag. Een jongere wordt meestal aangemeld door de politie.

Het T-Team helpt Rotterdamse jongeren van 18 tot 23 jaar die dak- of thuisloos zijn en ondersteuning willen m.b.t. schulden, inkomen, dagbesteding en/of huisvesting. Jongeren kunnen zich aanmelden via het Jongerenloket. Lees voor meer informatie de folder over het T-Team.

Het JIT (Jongeren Interventie Team) Schiedam helpt jongeren tussen de 15 en 23 jaar met problemen op meerdere gebieden, zoals school, werk, financiën, vrijetijdsbesteding en/of huisvesting. Het JIT zoekt de jongeren op, maar jongeren kunnen zichzelf ook aanmelden via 06 345 53 838.

Jongeren van 12 tot 27 jaar die wonen in de Drechtsteden of de Hoeksche Waard en problemen hebben op het gebied van wonen, werken, inkomen, onderwijs, vrijetijdsbesteding of zorg kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij het sociale team of gebiedsteam in hun gemeente. De jongerencoaching die we vanuit die teams bieden, wordt ook wel Integraal Casemanagement (ICM) genoemd. 

Woonbegeleiding jongeren (ambulant)

Jongeren vanaf 18 jaar die zwerven, niet meer bij de ouders kunnen of willen wonen, maar niet goed of volledig voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen in aanmerking komen voor ambulante woonbegeleiding. Ook jonge moeders kunnen bij ons terecht. De jongere krijgt begeleiding van een coach van FlexusJeugdplein en kan tegen een vergoeding in een woonlocatie van FlexusJeugdplein verblijven. De coach ondersteunt bij vragen of problemen rond financiën, verzorging, werk of opleiding, huisvesting en vrijetijdsbesteding. Het doel is dat de jongere zijn/haar leven op de rails krijgt en uiteindelijk geheel zelfstandig verder kan. Kijk hier voor informatie over onze werkwijze. 

Meer informatie en aanmelden
FlexusJeugdplein heeft voor jongeren diverse kamers/woningen in Rotterdam, Spijkenisse en Hellevoetsluis. De voorwaarden en aanmeldprocedure zijn per gemeente/locatie anders. Lees voor meer informatie de betreffende brochure of neem contact op met de schoolmaatschappelijk werker, het Jongerenloket of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ambulante woonbegeleiding in Rotterdam 
Opvang jongvolwassenen regio Zuid-Hollandse Eilanden

Vrouwenopvang (ambulant)

De Vrouwenopvang helpt vrouwen die te maken hebben met partnergeweld / huiselijk geweld om de cirkel van geweld te doorbreken en weer grip te krijgen op hun leven. De Vrouwenopvang biedt een luisterend oor en kan helpen bij psychische, sociale en praktische vragen, zoals veiligheid, het aanpakken van schulden, het vinden van een baan of opleiding en het opbouwen van zelfvertrouwen. Tevens bieden we de mogelijkheid om aan de slag te gaan met traumatische ervaringen uit het verleden. Voor vrouwen met kinderen hebben we opvoedingsondersteuning en begeleiding voor de kinderen.  

Vrouwen die dat nodig hebben, kunnen gekoppeld aan de begeleiding via de Vrouwenopvang tijdelijke woonruimte huren. Voorwaarde hiervoor is dat zij afkomstig zijn van de Zuid-Holandse Eilanden.

Meer informatie en aanmelden
Bekijk de folder Vrouwenopvang voor meer informatie. Vrouwen die in aanmerking willen komen voor de Vrouwenopvang kunnen zich op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur aanmelden via 0181- 625 652 of door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Spoedhulp
Neem in geval van een crisissituatie direct contact op met Veilig Thuis via telefoonnummer 0800 – 2000. 

Kortdurende opvang in een uitwijkhuis

Om gezinnen die jeugd- en opvoedhup krijgen te ontlasten, kunnen de kinderen - aanvullend op de ondersteuning van een jeugd- en gezinscoach - één of meerdere dag(del)en per week worden opgevangen in een uitwijkhuis.

De intensiteit en duur van de opvang is afhankelijk van de behoefte. De ouders blijven primair verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind(eren) en worden intensief betrokken bij de opvoeding en dagelijkse gang van zaken. Het verblijf in een uitwijkhuis is altijd tijdelijk. 

Meer informatie 
Opvang in een uitwijkhuis is een specialistische vorm van jeugdhulp. De gemeente (het wijkteam) of de gecertificeerde instelling meldt de jeugdige aan bij FlexusJeugdplein. Meer informatie over het uitwijkhuis lees je in de folder voor ouders.

Opvang in een pleeggezin

Als er problemen zijn in een gezin, lossen we die het liefst thuis samen met het gezin op. Lukt dat niet, of is de situatie zo ernstig dat de kinderen (tijdelijk/gedeeltelijk) niet thuis kunnen wonen, dan kunnen de kinderen voor korte of langere tijd worden opgevangen in een pleeggezin. Ook dan blijven de ouders zoveel mogelijk betrokken bij de opvoeding van hun kinderen.

We kijken eerst of er een passend gezin in de eigen omgeving is; bijvoorbeeld familie, vrienden of andere bekenden. Als dat er niet is, zoeken we verder in ons pleegouderbestand. Daarin staan gezinnen die zich bij ons hebben aangemeld als pleegouder(s), door ons zijn gescreend en een training hebben gevolgd. 

Aanmelden
Kinderen worden niet zomaar in een pleeggezin geplaatst. Er wordt altijd eerst gezocht naar andere oplossingen. Alleen de gemeente (het wijkteam) of de gecertificeerde instelling kan kinderen van 0-18 jr bij ons aanmelden. 

Informatie voor kinderen en jongeren.