Over FlexusJeugdplein

FlexusJeugdplein ondersteunt kinderen, jongeren en ouders als er problemen zijn bij het opgroeien en opvoeden, bijvoorbeeld als een kind onvoldoende aandacht krijgt, er thuis veel ruzie is of als jongeren overlast bezorgen in de wijk. Oplossingen zoeken we samen en zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving; thuis, op school en in de buurt. Ons doel is de mogelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk te versterken en te activeren. We werken daartoe nauw samen met andere organisaties. 

Organisatie - Missie en visie - Samenwerking - Verantwoording