De organisatie

Stichting FlexusJeugdplein is een zelfstandig rechtspersoon met een raad van bestuur en een raad van toezicht. Bij FlexusJeugdplein werken circa 650 medewerkers; het overgrote deel in de directe hulpverlening.
Bekijk organogram

Werkgebied en diensten
FlexusJeugdplein is actief in de regio Rijnmond, de Zuid-Hollandse Eilanden en de Drechtsteden. 
Ons hulpaanbod bestaat uit: 

  • Preventieve jeugd & opvoedhulp 
  • Ambulante (woon)begeleiding in het kader van de Wmo 
  • Ambulante jeugdhulp vanuit gemeentelijke wijkteams
  • Gespecialiseerde jeugd & opvoedhulp

Onze opdrachtgevers zijn de (samenwerkende) gemeenten en scholen in de regio.
Kijk voor meer informatie over ons hulpaanbod in de rubriek Professionals of Opdrachtgevers

We staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvKnummer: 24290048.