Verantwoording

Jaarlijks leggen we verantwoording af in een jaarverslag. Het algemeen jaarverslag en de jaarrekening geven inzicht in de instellingsbrede activiteiten en beleidskeuzes. Te samen vormen ze onze formele verantwoording.

Naast het algemeen jaarverslag zijn er diverse deeljaarverslagen, waarin we verantwoording afleggen over specifieke activiteiten per gemeente of regio.