Missie en visie

Het is onze missie om adequate, snelle, effectieve hulp te bieden, zo veel als mogelijk in de nabijheid van de cliënt en met betrokkenheid van de sociale omgeving om zo cliënten en hun netwerk te versterken.

We helpen ouders en kinderen adequaat te functioneren en te participeren in de samenleving. Dat doen we door ze te ondersteunen waar dat nodig is en door ze te beschermen waar dat noodzakelijk is. We activeren ouders en kinderen en maken ze vaardiger in de taken waar ze voor staan. Belangrijk daarbij is het (re)activeren van verbindingen met de sociale omgeving van het kind en het gezin, zodat de primaire leefverbanden adequaat kunnen functioneren. 

Onze uitgangspunten voor de hulpverlening zijn:

  • Herstel van het gewone leven. 
  • Helpen in de eigen omgeving. 
  • Verbinden met de sociale omgeving. 
  • Vertrouwen op eigen kracht. 
  • Voorkomen is beter dan genezen

Lees meer over onze missie en visie in FlexusJeugdplein versterkt.