Pleegzorg

Als er problemen zijn met kinderen in een gezin willen we die het liefst thuis samen met het gezin oplossen. Lukt dat niet, of is de situatie zo ernstig dat de kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, dan is opvang in een pleeggezin vaak het beste alternatief.

Pleegouders bieden kinderen een veilig thuis, waar ze de aandacht en verzorging krijgen die ze nodig hebben. Het streven van pleegzorg is dat de ouders uiteindelijk de opvoeding weer op zich nemen. De duur van pleegzorg kan daarom variëren van enkele weken tot enkele jaren, maar soms ook tot een kind meerderjarig is en zelfstandig verder kan. Er zijn ook kinderen die alleen in de weekenden of tijdens de vakanties naar een pleeggezin gaan. 
Omdat de vraag naar pleegzorg nog steeds stijgt, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. We zoeken pleegouders die jonge kinderen willen opvoeden, of pubers willen begeleiden naar zelfstandigheid. Pleegouders die voor lange tijd voor een kind willen zorgen, of af en toe een weekend. Om tot een goede 'match' te kunnen komen, streven we naar diversiteit in ons pleegouderbestand. 

Kijhier om een indruk te krijgen van kinderen voor wie we een pleeggezin zoeken. 

Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, iedereen kan in principe pleegouder worden. Het belangrijkst is dat een pleeggezin warmte, structuur en veiligheid kan bieden. Kijk voor meer informatie onder Voorwaarden en criteria.

U hoeft echt geen perfect gezin te zijn om pleeggezin te zijn. Het is wel belangrijk dat u aan de onderstaande voorwaarden en criteria kunt voldoen. 

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder,
 • U kunt een stabiele thuissituatie bieden,
 • U heeft een verklaring van geen bezwaar: deze vragen wij met uw toestemming aan bij de Raad voor de Kinderbescherming,
 • U heeft een gezondsheidsverklaring,
 • U neemt deel aan het voorbereidingsprogramma voor aspirant pleegouders.

Criteria

 • U kunt inschatten welk effect een plaatsing op uw gezin kan hebben,
 • U bent open en duidelijk in uw contacten,
 • U bent bereid samen te werken en het ouderschap te delen,
 • U kunt een pleegkind helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen,
 • U kunt een pleegkind op een positieve manier helpen bij gedragsverandering,
 • U kunt een pleegkind een veilige en stabiele leefomgeving bieden, waarin het pleegkind zich beschermd en veilig voelt.

In de voorbereiding van aspirant pleegouders en de begeleiding wordt uitgebreid stilgestaan bij (het verbeteren van) de genoemde vaardigheden. 

Een pleegzorgplaatsing is voor kinderen, en hun ouders, erg ingrijpend. We proberen de overgang daarom voor iedereen zo klein mogelijk te houden en een kind als het even kan te plaatsen bij familie, vrienden of een gezin in de eigen omgeving. In een dergelijke situatie neemt een medewerker van FlexusJeugdplein contact met u op en bespreekt met u of, en hoe, u pleegouder voor het kind kunt worden. 
Als u al een kind in uw gezin opvangt, maar nog geen pleegouder bent.

Jaarlijks worden via Flexusjeugdplein bijna 1700 kinderen opgevangen door meer dan 1000 pleeggezinnen. FlexusJeugdplein verzorgt o.a. de werving, screening en bemiddeling van pleegouders. Alle pleeggezinnen met een plaatsing hebben recht op een pleegvergoeding en worden ondersteund door een pleegzorgbegeleider. Deze begeleider is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen. Hij/zij komt regelmatig bij het pleeggezin thuis om te bespreken hoe het gaat. Wanneer de pleegouders of het pleegkind aanvullende hulp nodig hebben, kan de begeleider dat regelen. Hij/zij heeft nauw contact met de gecertificeerde instelling en kent de instanties en mogelijkheden in het woongebied van het pleegkind goed. Als pleegouder staat u er niet alleen voor!
Wanneer u in de regio Rijnmond woont en overweegt pleegouder te worden, kunt u contact met ons opnemen. We hebben een uitgebreid informatiepakket beschikbaar en organiseren regelmatig voorlichtingsavonden waarin uitgelegd wordt hoe u pleegouder kunt worden en wat het betekent om pleegouder te zijn. U kunt een informatiepakket aanvragen en zich aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch contact op te nemen met het secretariaat pleegzorg via 010 - 22 11 999. 

Als u naar een voorlichtingsavond bent geweest en de volgende stap wilt zetten, dan kunt u zich aanmelden middels een aanmeldingsformulier. Zodra wij dit formulier hebben ontvangen, nemen we contact met u op om de procedure te starten. 

Om u voor te bereiden op het pleegouderschap, neemt u deel aan een voorbereidingsprogramma. Dit programma bestaat uit een aantal avonden, één of meer huisbezoeken en een afrondend gesprek op kantoor. Het voorbereidingsprogramma heeft twee doelen: enerzijds om te bepalen of pleegzorg bij uw situatie past en anderzijds om u, als aspirant pleegouders, voor te bereiden op uw taak.