Professionals

FlexusJeugdplein biedt hulp aan jongeren en gezinnen in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. We doen dat zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving: thuis, op school en in de buurt. We appelleren daarbij aan de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. 
 
Ons aanbod bestaat uit:
  • schoolmaatschappelijk werk
  • trainingen en themabijeenkomsten
  • gezins- en jongerencoaching
  • ambulante woonbegeleiding

Ter ondersteuning van, en aanvullend op, de ambulante hulp bieden we:

  • kortdurende opvang in uitwijkhuizen
  • (crisis)pleegzorg  

Klik op een plaatsnaam voor het huidige hulpaanbod in de betreffende gemeente; inclusief een korte beschrijving van de hulpvorm, doelgroep en aanmeldprocedure.